…2018-♥2019…

⌊Rezervácie a info cez FB stránku, emailom duran.lukas@gmail.com, alebo telefonicky +421 944/398076

Nejde o to na čo sa díváš, ale čo vidíš.

Všetky príspevky, texty či fotografie sú výlučne mojim duševným vlastníctvom a sú chránené v zmysle autorského zákona číslo 618/203 Z.z.Zákona, autorskom práve a práve súvisiacom s autorským právom.