V prípade záujmu o fotografovanie/informácií/ zaslania cenníku píšte na email:

duran.lukas@gmail.com,

telefonicky:

tel. +421 944 398 076

alebo prostredníctvom správy na Facebooku:
FACEBOOK

Všetky príspevky, texty či fotografie sú výlučne mojim duševným vlastníctvom a sú chránené v zmysle autorského zákona číslo 618/203 Z.z.Zákona, autorskom práve a práve súvisiacom s autorským právom.